Producenci
Bestsellery
Airbus A318/A319 (FSX+FSX:SE+P3D)
Airbus A318/A319 (FSX+FSX:SE+P3D)
169,00 zł 159,00 zł
szt.
Airbus A320/A321 (FSX+FSX:SE+P3D)
Airbus A320/A321 (FSX+FSX:SE+P3D)
169,00 zł 159,00 zł
PMDG 737 NGX (FSX+FSX:SE)
PMDG 737 NGX (FSX+FSX:SE)
248,00 zł 229,00 zł
szt.
PMDG 777-200LR/F (FSX+FSX:SE)
PMDG 777-200LR/F (FSX+FSX:SE)
339,00 zł 319,00 zł
szt.
TrackIR 5 + TrackClip + czapka TrackHat
TrackIR 5 + TrackClip + czapka TrackHat
849,00 zł 810,00 zł
szt.
TrackIR 5 + TrackClip + TrackClip Pro + czapka TrackHat
TrackIR 5 + TrackClip + TrackClip Pro + czapka TrackHat
989,00 zł 949,00 zł
szt.
X-Plane 11 - Aerosoft Edition
X-Plane 11 - Aerosoft Edition
310,00 zł 299,00 zł
szt.

Polityka prywatności

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług sklepu internetowego Pilots.pl (Sklep), dostępnego pod adresem internetowym www.pilots.pl (Polityka prywatności).

2. Administratorem danych osobowych zbieranych przez Sklep jest Robert Banasiak, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą
MONSILVER MG, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5732433422, REGON 240354717, adres e-mail biuro@pilots.pl, numer telefonu 604161552.

3. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

4. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także z wszelkiego rodzaju aktami wykonawczymi i aktami prawa wspólnotowego.


Zakres i cel zbieranych danych

5. Polityka prywatności ma zastosowanie do danych osobowych zbieranych w Sklepie:
a) w celu założenia Konta w Sklepie,
b) w celu realizacji Zamówienia oraz sprawnego prowadzenia i funkcjonowania Sklepu, w tym zbieranych automatycznie w toku realizacji Zamówienia i/lub wizyty w Sklepie.

6. W celu założenia Konta w Sklepie oraz w celu realizacji Zamówienia zbierane są następujące dane Użytkownika: imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail, adres (ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto), nazwa firmy, NIP.

7. Podanie danych wskazanych w punkcie 6 powyżej jest dobrowolne, jednak konieczne w celu realizacji Zamówienia lub założenia Konta.

8. Dane osobowe Użytkowników zbierane w celu założenia Konta, realizacji Zamówienia oraz sprawnego prowadzenia i funkcjonowania Sklepu przetwarzane są w celu:
a) sprzedaży towarów oraz świadczenia usług, oraz ich dostawy Użytkownikom,
b) obsługi procesu zakładania Konta oraz logowania do Konta,
c) ewentualnego dochodzenia roszczeń,
d) wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną,
e) dostosowania Sklepu do potrzeb Użytkowników,
f) tworzenia raportów i analiz dotyczących funkcjonowania Sklepu, w tym statystyk oglądalności.

9. Niezależnie od powyższego, w przypadku wyrażenia odrębnej zgody przez Użytkownika, dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Sklep w celu:
a) marketingu działalności Sklepu, w szczególności w celu organizacji promocji, konkursów i realizacji innych narzędzi marketingowych,
b) wysyłania informacji handlowej, w szczególności przesyłania przez Sklep na wskazany przez Użytkownika adres email, zamówionego elektronicznego biuletynu (usługa Newsletter).

10. Dane dotyczące Użytkowników zbierane są również automatycznie. Dane te mogą być zbierane w logach systemowych Sklepu, przez pliki Cookies oraz przez system analizujący statystykę sprzedaży i oglądalności.

11. Sklep informuje, że z momentem połączenia się przez Użytkownika ze Sklepem w logach systemowych Sklepu pojawia się informacja o numerze IP urządzenia końcowego Użytkownika, z którego Użytkownik łączy się ze Sklepem. Sklep informuje, że zgodnie z prawem przetwarza również dane dotyczące numeru IP Użytkownika, a także czasu połączenia Użytkownika ze Sklepem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Użytkownika w Sklepie. Opisane dane przetwarzane są w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych dotyczących funkcjonowania Sklepu.

12. Sklep wykorzystuje pliki typu Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze Sklepu przez Użytkownika. Pliki typu Cookies to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik, korzysta ze stron internetowych Sklepu, które umożliwiają:
a) utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła,
b) dostosowanie i optymalizację Sklepu do potrzeb Użytkowników oraz innych osób korzystających ze Sklepu,
c) tworzenie statystyk oglądalności podstron Sklepu,
d) personalizację przekazów marketingowych,
e) zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania Sklepu.

W serwisie wykorzystywane są Cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zamknięciu okna przeglądarki internetowej, jak i Cookies trwałe, zapisywane na określony czas w urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze Sklepu. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Urzytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) Użytkownika. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Sklepu.

13. W Sklepie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Sklepu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Sklep. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.


Prawa i obowiązki Użytkownika

14. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia. W tym celu należy wysłać wiadomość e-mail na adres biuro@pilots.pl, zadzwonić pod numer telefonu 604 161 552 lub skorzystać z funkcji "Moje konto" dostępnej w Sklepie.

15. W przypadku, gdy Sklep występuje o wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną (np. za pośrednictwem poczty e-mail, SMS, telefonicznie) osobie, która wyraziła powyższą zgodę przysługuje prawo jej cofnięcia. W tym celu należy: wysłać wiadomość e-mail na adres: biuro@pilots.pl, zadzwonić pod numer telefonu 6041 61 552 i poinformować o cofnięciu zgody, kliknąć na link powodujący cofnięcie zgody umieszczony w treści informacji handlowej, lub wysłać pisemną informacje na adres Sklepu o cofnięciu zgody na otrzymywanie informacji handlowej.

16. Jeżeli Użytkownik umieszcza w Sklepie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

17. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z danych i treści udostępnionych przez innych Użytkowników Sklepu wyłącznie w związku z korzystaniem ze Sklepu oraz za ich zgodą w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, chyba że uzyska zgodę od tych Użytkowników na przetwarzanie ich danych i ich treści w zakresie lub celu wykraczającym poza korzystanie ze Sklepu.

Prawa i obowiązki Sklepu

18. Sklep oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, aby zapewnić Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania ze Sklepu. Wszelkie błędy i inne zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji należy zgłaszać na adres e-mail: biuro@pilots.pl lub telefonicznie pod numer telefonu 604 161 552.

19. Sklep zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkowników podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

20. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w Polityce prywatności Sklepu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl